Amateur chess in Bosnia & Herzegovina (BIH)

Flag of Bosnia & Herzegovina
Country Bosnia & Herzegovina
Code BIH
Number of players 5
Titled players 3

Recent members

Top classical players
Džindo, Kerim 1238
Jazic, Radovan 1201

Top rapid players
Vijić, Cvijetin 1262
Jazic, Radovan 1249
Džindo, Kerim 1240

Top blitz players
Jazic, Radovan 1188
Vijić, Cvijetin 1185
Džindo, Kerim 1132

Top bullet players
Vijić, Cvijetin 1180
Džindo, Kerim 1100
Jazic, Radovan 1100