Brown, Birmingham

Brown, Birmingham's photo
ID 1058
Рођен 1951
Пол M
Земља LBR Liberia
Титула IACF Banned
Пријављене пријаве chess.com

Напредак рејтинга

Недавни догађаји
Датум Догађај RD
1. фебруар 2020. 17:00 IACF Rapid Swiss (Europe) +16
31. јануар 2020. 17:00 IACF Blitz Swiss (Europe) +6
18. јануар 2020. 17:00 IACF Rapid Swiss (Europe) +34
17. јануар 2020. 17:00 IACF Blitz Swiss (Europe) -17
14. јануар 2020. 17:00 IACF Blitz Swiss (Europe) -1
13. јануар 2020. 17:00 IACF Bullet Swiss (Europe) -44
11. јануар 2020. 17:00 IACF Rapid Swiss (Europe) +70
10. јануар 2020. 17:00 IACF Blitz Swiss (Europe) +16
9. јануар 2020. 17:00 IACF Bullet Swiss (Europe) -28
8. јануар 2020. 17:00 IACF Rapid Swiss (Europe) +37
3. јануар 2020. 17:00 IACF Blitz Swiss (Europe) +84
2. јануар 2020. 17:00 IACF Bullet Swiss (Europe) 0
28. децембар 2019. 17:00 IACF Rapid Swiss (Europe) +9
27. децембар 2019. 17:00 IACF Blitz Swiss (Europe) +10
26. децембар 2019. 17:00 IACF Bullet Swiss (Europe) +29
25. децембар 2019. 17:00 IACF Rapid Swiss (Europe) +37
24. децембар 2019. 17:00 IACF Blitz Swiss (Europe) -19
Рејтинг
Класичан None
Брзи 1403
Блиц 1279
Муњевити 1157


Светски ранг
Класичан -
Брзи 3
Блиц 19
Муњевити 131

Национални ранг    Liberia
Класичан -
Брзи 1
Блиц 1
Муњевити 1

Значка играча: http://iacf.website/badge/1058.png