de Lima, Artur Leandro

de Lima, Artur Leandro's photo
ID 897
Рођен 1999
Пол M
Земља BRA Brazil
Титула IACF Amateur Second Category
Пријављене пријаве lichess.org chess.com

Напредак рејтинга

Недавни догађаји
Датум Догађај RD
2. децембар 2019. 23:00 IACF Bullet Swiss (America) +35
27. новембар 2019. 23:00 IACF Rapid Swiss (America) +12
27. новембар 2019. 17:00 IACF Rapid Swiss (Europe) +16
26. новембар 2019. 23:00 IACF Blitz Swiss (America) -27
26. новембар 2019. 17:00 IACF Blitz Swiss (Europe) +132
22. новембар 2019. 23:00 IACF Blitz Swiss (America) +29
21. новембар 2019. 23:00 IACF Bullet Swiss (America) +16
20. новембар 2019. 23:00 IACF Rapid Swiss (America) +17
19. новембар 2019. 17:00 IACF Blitz Swiss (Europe) -9
17. новембар 2019. 17:00 IACF Classical Swiss (Europe) +17
15. новембар 2019. 23:00 IACF Blitz Swiss (America) -3
14. новембар 2019. 23:00 IACF Bullet Swiss (America) +14
14. новембар 2019. 17:00 IACF Bullet Swiss (Europe) +145
13. новембар 2019. 23:00 IACF Rapid Swiss (America) +16
13. новембар 2019. 17:00 IACF Rapid Swiss (Europe) +38
Рејтинг
Класичан 1217
Брзи 1299
Блиц 1322
Муњевити 1410


Светски ранг
Класичан 33
Брзи 11
Блиц 11
Муњевити 5

Национални ранг    Brazil
Класичан 4
Брзи 2
Блиц 2
Муњевити 2

Значка играча: http://iacf.website/badge/897.png